Köpvillkor

Glasgravsten Sweden AB följer konsumentköplagen, distanshandelslagen samt rekommendationer från ARN. Glasgravstenar AB förbehåller sig rätten att annullera order från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter. Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel. Samtliga priser är inklusive moms.

 1. Leveranstid

  Leveranstiden är vanligtvis 6-8 veckor efter att kyrkogårdsförvaltningen har gett sitt godkännande och en förskottsbetalning om 50% enligt överenskommelse, är betald.

 2. Bekräftelse

  När Glasgravsten Sweden AB mottagit beställning skickas snarast en bekräftelse per e-post till kund, alternativt kontakt via telefon.

 3. Leveransvillkor

  Fritt vårt lager, frakt ordnas efter överenskommen offert.

 4. Betalningsvillkor

  Glasgravsten Sweden AB fakturerar halva kostnaden enligt överenskommet pris som skall betala inom 10 dagar efter beställning. Efter mottagen betalning startar tillverkningen av glasgravstenen. Resterande del av fakturan betalas 20 dagar efter leverans.

  Alternativt så sker räntefri avbetalning upp till 24 månader via Wasa Kredit utan extra kostnader för kund.

  Beställning expedieras efter sedvanlig kreditprövning vilket innebär att Glasgravsten Sweden AB kan inhämta en kreditupplysning. I de fall där arbetet är beställt och färdigställt, men ej ännu kan monteras på grund av tjäle i marken, faktureras arbetet i sin helhet och monteras när markförhållandena tillåter. Glasgravsten Sweden AB förvarar stenen fram tills dess att montering sker. Vid utebliven betalning förbehåller sig Glasgravsten Sweden AB rätten att ta ut fullt pris för beställd och levererad produkt och även kostnader frakt, inkasso och/eller ansökan om betalningsföreläggande.

  Äganderättsförbehåll

  Varan tillhör Glasgravsten Sweden AB tills dess att full betalning erlagts.

 5. Skador – Garanti

  Om gravstenen skadas under transport så ombesörjer Glasgravsten Sweden AB tillverknings samt fraktkostnader för en ny gravsten. Skadas gravstenen av yttre åverkan efter montering åligger inget ansvar på Glasgravsten Sweden AB. Glasgravsten Sweden AB lämnar 25 års garanti gällande kvalitén på motivet.

 6. Ångerrätt

  Vid köp av en glasgravsten gäller ordinarie ångerrätt enligt distansavtalslagen (14 dagar). Meddelande om ångrat köp skall informeras till Glasgravsten Sweden AB via E-post eller telefon.

 7. Personuppgiftsbehandling

  Glasgravsten Sweden AB kommer inte att dela med sig av kundens personuppgifter, adress eller e-postuppgifter till något annat företag. Personuppgifter som kund lämnar via vår hemsida kommer endast att användas för att kunna skicka information i samband med beställning, frågor eller enligt de val kund gjort. Som konsument har man rätt att begära:

  • Utdrag av registrerade uppgifter
  • Att registrerade uppgifter ändras
  • Att registrerade uppgifter raderas

  Kontakta oss om ni är i behov av något av detta.

 8. Tvist

  Vid eventuell tvist kommer Glasgravsten Sweden AB att följa ARN, Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.